kaala
laal

neelaa
peelaa

haraa
naarangee

gulaabee